HÄMTA PROVRESULTAT
Digitalt resultatbesked kan hämtas av provdeltagarna den 21 juni 2022.

Du som skrivit provet hösten 2010 eller senare kan här hämta alla dina giltiga resultat.

Om du vill veta ett resultat som inte är giltigt längre, kontakta provresultat@edusci.umu.se för att få veta ditt resultat.
LOGGA IN
Födelsedatum: (ÅÅÅÅMMDD)
Svarshäftesnummer: (6 siffror)
Provtillfälle:
För att logga in behöver du ditt svarshäftesnummer. Glömde du att skriva upp det på provdagen kan du kontakta provresultat@edusci.umu.se. Kom ihåg att ange födelsedatum och provtillfälle. Uppgifterna skickas till dig med vanlig post.

Uppdatering pågår

Just nu går det inte att logga in. Databasen för provresultat uppdateras.